Zabawy w teatr gr. II i III

Realizując w grupie II i III temat kompleksowy ,,Teatr’’, dzieci bawiły się w teatr żywego aktora.  
Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwagi na to, że w przedszkolu prowadzone są  zajęcia aktywizujące spontaniczną kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wyrazistym efektem tej pracy ujawniającym  doświadczenia i osiągnięcia dzieci. Przedszkolaki manipulowały pacynkami, kukiełkami obserwując jednocześnie ruchy ciała, mimikę twarzy, gesty itp.
Wzbogaciły swój słownik o takie pojęcia jak np. scena, reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, pantomima.
Zabawy w teatr sprzyjały rozładowaniu napięcia i energii, przynosiły radość i satysfakcję.