Podsumowując Świąteczną Akcję Charytatywną, przeprowadzoną na rzecz  Nikoli Bielawskiej, informujemy, że zebrano kwotę 657,00zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.