Nie pozwól nudzić się swojemu dziecku w domu- nasze przedszkole stworzy wspaniałe
i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju Twojego dziecka.


Dlaczego nasze przedszkole?

 • indywidualne podejście do każdego dziecka, pozwala to na odkrycie i pielęgnowanie jego wrodzonych talentów
 • wykorzystujemy naturalne predyspozycje dziecka do przyswajanie wiedzy i nabywania nowych wiadomości
 • dopasowujemy metody pracy do konkretnych sytuacji i potrzeb dziecka
 • uznajemy zabawę za podstawową i najważniejszą formę przekazywania wiedzy dziecku
 • zachęcamy dzieci do samodzielności, to znaczy wspieramy i pomagamy, a nie wyręczamy go w podejmowanych działaniach
 • tworzymy atmosferę życzliwości, bezpieczeństwa i akceptacji
 • dbamy o wszechstronny i pełny rozwój dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i emocjonalny.

A ponad to:

 • Nasze przedszkole należy do Wojewódzkiej Sieci Placówek Promujących Zdrowie
 • Proponujemy:

  teacher_clipart_10.gif

  • zajęcia otwarte
  • zebrania z rodzicami
  • wystawy twórczości dziecięcej
  • kąciki dla rodziców
  • teatrzyki dla dzieci
  • uroczystości i zabawy przedszkolne (tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, festyny rodzinne, bale karnawałowe, zabawy andrzejkowe, spotkania z Mikołajem, występy dla rodziców itp.)
  • rytmika
  • język angielski
  • zajęcia komputerowe
  • gimnastyka korekcyjna
  • basen
  • kółko szachowe
  • zajęcia logopedyczne „Gimnastyka buzi i języka”
  • atrakcyjne wyjazdy i wycieczki
  • spotkania z artystami
  • zajęcia taneczne

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Dbają oni o ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę. Organizują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach doskonalących organizowanych dla nauczycieli. Podstawowy wymóg stawiany naszej kadrze pedagogicznej, to wysokie kwalifikacje i umiejętności ich wykorzystania w codziennej pracy.

Dlatego wspieramy rozwój naszych pedagogów, wykorzystując i umożliwiając różne formy doskonalenia zawodowego.

Współpraca z rodzicami

W naszej pracy wykorzystujemy Wasze propozycje, pamiętając, że każde dziecko jest inne.
Pragniemy, aby Rodzice brali czynny udział w życiu naszego przedszkola, aby dzielili się z nami swoimi wątpliwościami, spostrzeżeniami i pomysłami. Jest to dla nas niezwykle ważne, gdyż uważamy, że dobre relacje z Rodzicami są fundamentem dla stworzenia warunków harmonijnego rozwoju naszych dzieci.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!