Opłaty

Opłaty obowiązujące w przedszkolu:

- opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 1 zł za 1 godzinę
- opłata za wyżywienie – 4,50 zł za jeden dzień (3 posiłki – śniadanie, obiad, podwieczorek)

Przedszkole realizuje 5–cio godzinną podstawę programową w godzinach od 7:30 do 13.30 z godzinną przerwą na posiłek według ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola.Miesięczna opłata za przedszkole naliczana jest za dni robocze i obejmuje opłatę za świadczenie usług oraz opłatę za wyżywienie. Z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu naliczane są odpisy w wysokości dziennej stawki żywieniowej i opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające ponad wymiar 5 godzin dziennie.