Magic Show

12.10.2018r. dzieci brały udział w spotkaniu z iluzjonistą "Magic Show".
Poznały wiele sztuczek, przy których dobrze się bawiły.