Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy prowadzona będzie od 1 marca do 24 marca 2023r. Do przedszkola zapisać można dziecko w wieku 3–6 lat. W tym celu należy pobrać „Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy”. Pobrany wniosek ze strony internetowej przedszkola należy wydrukować dwustronnie, wypełnić wraz z dołączonymi załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełniony „Wniosek” złożyć w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Dębicy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski rekrutacyjne dzieci należy wrzucać do umieszczonego w holu przedszkola pojemnika z napisem REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do PM nr 11 w Dębicy na rok szkolny 2023/2024: POBIERZ

Zasady i harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 POBIERZ

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola  POBIERZ