Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy prowadzona będzie od 1 marca do 25 marca 2022r. do godz. 15.00 – terminy nieprzekraczalne. Do przedszkola zapisać można dzieci wieku 3–6 lat. W tym celu należy pobrać „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” i wypełnić go wraz z załącznikami. Wnioski rekrutacyjne dzieci kompletne (wypełnione, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych z wymaganymi dokumentami (oświadczenia, ksero PIT, itp.) – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek rekrutacyjny” proszę wrzucać do skrzynki w holu przedszkola w dniach od 01.03.2022 r. (godz. 8.00) do 25.03.2022 r. (godz. 15.00). Brak dokumentów potwierdzających skutkuje niemożnością przyznania określonych punktów w procesie rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy.

Wniosek o przyjęcie dziecka do PM nr 11 w Dębicy na rok szkolny 2022/2023 POBIERZ

Zasady i harmonogram rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023POBIERZ

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola POBIERZ