Rekrutacja

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11 W DĘBICY
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  • 02 – 02.03.2021r. do godz. 15.00 – składanie deklaracji dzieci uczęszczających do przedszkola o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu u nauczycielek poszczególnych grup. Niezłożenie deklaracji w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
  • 03 – 26.03.2021r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobrać na stronie naszego przedszkola. Ze względu na sytuację epidemiczną, papierową wersję wniosku będzie można odebrać w holu przedszkola (od 3 marca).
  • Wypełnione wnioski prosimy składać do skrzynki w holu przedszkola. Dodatkowe informacje na temat rekrutacji będzie można uzyskać pod numerem telefonu 14 681 41 91 w godzinach od 9.00 do 14.00.
  • 12.04.2021r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 19.04.2021r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Do pobrania:

wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Dębicy 2021-22

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności

zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2021/2022

Close Menu