KOMUNIKAT!!!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne od 12 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu. W dniach 12-13 marca w szczególnych przypadkach, gdy rodzic nie może zapewnić opieki swojemu dziecku można przyprowadzić dziecko do przedszkola. Będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci.

Od poniedziałku 16 marca przedszkole będzie zamknięte.

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS.