Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPY STARSZE


6.00-8.15    Schodzenie się dzieci. Zabawy integracyjne, ruchowe (czas swobodnej ekspresji), rozmawiamy, rysujemy, śpiewamy. Oglądamy czasopisma dla dzieci, książeczki; wykonujemy inne czynności wg zainteresowań dzieci: praca w małych zespołach i indywidualna, praca kompensacyjno-stymulująca rozwój dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.15-9.00    Przygotowujemy się do śniadania (rozwijanie sprawności koordynacyjnej, uwagi, współpracy, porządkowania oraz nawyków      higienicznych). Śniadanie-doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-10.00    Uczestniczenie w zajęciach o charakterze wychowawczo-dydaktycznym i zabawach prowadzonych w oparciu o plan pracy   wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem właściwego stopnia trudności- zadania na miarę możliwości dzieci.

10.00-11.15    Pobyt dzieci w ogrodzie. Zabawy ruchowe, terenowe i na sprzęcie ogrodowym. Spacery, zabawy organizowane przez nauczyciela oraz wynikające z zainteresowań dzieci. Obserwacje najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego.

11.15-11.30    Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, praca dyżurnych.

11.30-12.00    Obiad; przyswajanie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie dzieci do systematycznego mycia zębów po posiłku.

12.00-13.45    Zabawy ruchowe, integracyjne, konstrukcyjne, relaksacyjne przy muzyce. Słuchanie opowiadań, baśni, bajek, oglądanie ilustracji; kontynuowanie działalności wychowawczo-dydaktycznej; zabawy ruchowe w ogrodzie na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

13.45-14.00    Przygotowanie do podwieczorku (czynności higieniczne i samoobsługowe).

14.00-14.30    Podwieczorek.

14.30-16.00    Pobyt na ogrodzie lub swobodne zabawy w kącikach tematycznych i zainteresowań. Zabawy zorganizowane, praca indywidualna, utrwalanie wiadomości, prace użyteczno-porządkowe w sali, kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się dzieci.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPY MŁODSZE


I      
6.00 - 8.10
•    schodzenie się dzieci;
•    zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań;
•    praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym;
•    zabawy dydaktyczne indywidualne lub w małym zespole;

8.10- 9.00
•    zabawy ruchowe z prawidłami;
•    zabiegi higieniczne w łazience;
•    śniadanie

II  
9.00 – 11.15
•    zabawy dowolne dzieci w kącikach;
•    zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze o różnych dominacjach ;
•    zabawy ruchowe z prawidłami;
•    praca nauczycielki indywidualna lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym,  korekcyjnym, stymulującym;
•    spacer z celem dydaktycznym lub rekreacyjnym;
•    zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali;

11.15- 12.00
•    zabiegi higieniczne w łazience;
•    przygotowanie do obiadu;
•    obiad

III  
12.00 -14.10
•    zabiegi higieniczne w łazience, przygotowujące do odpoczynku;
•    odpoczynek po obiedzie- leżakowanie;

IV 

14.10- 14.30
•    przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
•    podwieczorek;

14.30- 16.00
•    praca obserwacyjna, korekcyjna, wyrównawcza z dziećmi;
•    gry dydaktyczne w małym zespole dzieci;
•    zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci;
•    rozchodzenie się dzieci do domu