Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.przedszkole11debica.pl

Przedszkole Miejskie nr 11 w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: ……………

Data ostatniej dużej aktualizacji: ……………..

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Niedostępne elementy i treści

Od 01 września 2021 zdjęcia udostępniane na naszej stronie posiadają opisy alternatywne natomiast zdjęcia wcześniej publikowane opisów alternatywnych nie posiadają.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na naszej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

W zgłoszeniu podaj:

– adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową oraz architektoniczną odpowiada dyrektor przedszkola Elżbieta Wierzbanowska. Możesz skontaktować się z nim mailowo: ……………… lub telefonicznie – tel. 14 681 41 91.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Dębica. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 11 w Dębicy
ul. 3-go Maja 14

Dębica 39-200

1.Do parterowego budynku przedszkola prowadzi główne wejście od ul. ……………… , które jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2.Aby dostać się do budynku należy otworzyć furtkę ,przejść odległość 34 m chodnika o szerokości 1,20 m. Po pokonaniu 7 stopni schodów po lewej stronie na wysokości 156 cm znajduje się dzwonek oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Po wejściu do wiatrołapu z prawej strony przytwierdzony jest drugi dzwonek na wysokości 134 cm i kolejne drzwi otwierane ręcznie z użyciem kodu.
3.Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym.
4.Przedszkole posiada własny parking, ale nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5.Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie prowadzi aplikacji mobilnej.