Rozkład dnia

Rozkład dnia dzieci 3 i 4 – letnich

Godz. od-do Czynności/rodzaj zajęć
6:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, zabawy indywidualne w małych zespołach, zabawy kołowe i taneczne, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym,

ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:00 Czynności higieniczne.

Śniadanie.

9:00 – 9:15 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany  program wychowania przedszkolnego.
9:15 – 10:30 Zabawy swobodne, praca w małych zespołach.
10:30 – 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu.

Czynności higieniczne przed obiadem.

11:30 – 12:00

 

Obiad.

Czynności higieniczne po obiedzie.

12:00 – 14:00 Odpoczynek (leżakowanie dzieci 3-letnie). Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i literatury dziecięcej.
14:15 Podwieczorek. Zabiegi higieniczne.
14:30 – 16:30 Zabawy rozwijające aktywność dziecka.

Gry stolikowe. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne.

Zabawy dowolne dzieci . Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Rozkład dnia dzieci 5 i 6 – letnich

Godz. od-do Czynności/rodzaj zajęć
7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze, zabawy indywidualne w małych zespołach, gry stolikowe, zabawy kołowe i taneczne, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. ćwiczenia poranne.
8:30 – 9:00 Czynności higieniczne.

Śniadanie.

9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową oraz realizowany  program wychowania przedszkolnego.

Zabawy swobodne, praca w małych zespołach.

10:30 – 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu.

Czynności higieniczne przed obiadem.

11:30 – 12:30 Obiad.

Czynności higieniczne po obiedzie.

12:30 – 14:00 Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.   Zabawy dowolne dzieci według wyboru.

Pobyt na świeżym powietrzu. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych.

14:00 – 14:30 Podwieczorek. Zabiegi higieniczne.
14:30 – 16:30

 

Zabawy rozwijające aktywność dziecka, Gry stolikowe. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy dowolne dzieci według wyboru, rozchodzenie się dzieci.