Bezpieczny ruch drogowy

Dzieci z grup III, IV, V i VI podczas wyjścia na przejście dla pieszych zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz koniecznością właściwego zachowania się w pobliżu tras komunikacyjnych.