Dogoterapia

W środę 10.05.2023r. w poszczególnych grupach odbyło się  spotkanie z udziałem dzieci i psa terapeutycznego prowadzone przez instruktora dogoterapii. Zajęcia były dla dzieci doświadczeniem panowania nad rozpoznawaniem swoich emocji oraz niwelowania lęku przed zwierzęciem. Spotkanie to, dało dzieciom wiele radości.