Jestem bezpieczny na drodze – gr. I

W ubiegłym tygodniu w ramach tematu kompleksowego pt. ” Jestem bezpieczny w drodze do przedszkola” dzieci miały okazję poruszać się na makiecie przejścia dla pieszych. Głównym celem zajęć było przygotowanie dzieci do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez rozwijanie ich wiedzy i umiejętności. Podczas tygodniowych zajęć przypomniano dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Omówiono jak należy się poruszać w pobliżu dróg, jak reagować na zmieniające się sygnały świetlne, dlaczego należy nosić odblaski podczas wieczornych spacerów.