„Niepodległa do hymnu”

Budzenie miłości dzieci do małej i wielkiej Ojczyzny jest jednym z celów wychowania patriotycznego. Dlatego też we wtorek 10 listopada br. nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji wspólnego odśpiewania hymnu o symbolicznej godzinie 11:11. W ten sposób społeczności przedszkolne i szkolne włączyły się we wspólne świętowanie tej szczególnej dla Polaków rocznicy.