ROBOTY PRZYSZŁOŚCI

W marcu w naszym przedszkolu wyeksponowana została piękna wystawa prac pt. ,,ROBOTY PRZYSZŁOŚCI” Konkurs skierowany był do chętnych dzieci wraz z rodzicami, którzy swojego robota mieli wykonać w domu. Roboty zostały wykonane misternie! Przepiękne, oryginalne, wyjątkowe! Wszystkie dzieci biorące udział
w konkursie, otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane z Rady Rodziców. Serdecznie dziękujemy Dzieciom
a w szczególności Rodzicom dzięki którym powstała tak wspaniała wystawa. Wasza obecność, zaangażowanie
i aktywne uczestnictwo w życie przedszkola jest bezcenne. DZIEKUJEMY