Święto Niepodległości

W tym roku ponownie dołączyliśmy do akcji MEN „Niepodległa do hymnu”