Tęczowe łamigłówki Mądrej Sówki – gr. IV

W grupie IV odbył się quiz matematyczny ” Tęczowe łamigłówki Mądrej Sówki”. Podczas quizu dzieci liczyły kasztany, dodawały kropki na dominie, następnie liczyli na liczydle oraz na tablicy multimedialnej. Przedszkolaki wykonały również poprawnie dyktando matematyczne. Wszyscy wspaniale współpracowali w swoich drużynach. Na zakończenie dzieci zostały nagrodzone zdobytymi punktami oraz drobnym upominkiem.