Materiały 25.05.-29.05.2020

Materiały 25.05.2020- 29.05.2020 POBIERZ

Temat kompleksowy: MOJA KOCHANA RODZINA.
 

ZMIANA FORMY PRACY ZDALNEJ

Drodzy Rodzice!


Od poniedziałku 18.05.2020r. w ścisłym reżimie sanitarnym nasze przedszkole wznowiło opiekę nad dziećmi, których rodzice zmuszeni byli do powrotu do pracy.
Większość przedszkolaków zostaje jednak w domach, dlatego nasza praca będzie teraz stacjonarna i zdalna.
UWAGA - od 25 maja zmieniamy formę pracy zdalnej.


W każdym tygodniu  proponować będziemy wszystkim dzieciom ten sam temat kompleksowy z kilkoma zadaniami do wykonania na każdy dzień.
                Zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi pracami w formie zdjęć.


W zakładce NASZE GRUPY przygotowane będą karty pracy dla dzieci 6-letnich z grupy V i VI.

 

Przedszkolaki w domu 18.05.-22.05.

 

Przywracanie stacjonarnej pracy przedszkola

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 18 maja 2020 roku zostaje wznowiona stacjonarna praca przedszkola według potrzeb zgłoszonych przez Rodziców, które poparte zostały określonymi zaświadczeniami od pracodawców. W Przedszkolu Miejskim nr 11 w Dębicy zostaje uruchomiona jedna grupa.  Praca placówki prowadzona będzie w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). 


Zachęcam do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz Urzędu Miasta Dębica w związku z otwarciem przedszkoli:

Sytuacja w kraju oraz wprowadzone przepisy narzucają sposób funkcjonowania placówki, między innymi wiąże się to z ograniczoną liczbą miejsc dla dzieci w przedszkolu (12 dzieci w grupie). Ilość przywróconych do pracy grup  zależeć będzie przede wszystkim od możliwości spełnienia wymogów sanitarnych oraz potrzeb Rodziców.

W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i deklarując powrót dziecka do przedszkola przedłożą wypełnioną Deklarację wraz z zaświadczeniami od pracodawców (dokumenty do pobrania poniżej) oraz przyjmą do wiadomości i stosowania obowiązujące w placówce procedury i zasady.

Deklaracja zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 (pobierz)
Druk: Zaświadczenie rodziców/opiekunów od pracodawcy (pobierz)


W przedszkolu ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz, dlatego zalecamy kontakt poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny.

Dalszych zgłoszeń dzieci można dokonać przesyłając skan wypełnionych dokumentów na pocztę elektroniczną placówki: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zebranie od Państwa deklaracji pozwoli nam zaplanować na kolejne tygodnie opiekę i wyżywienie dla dzieci, które przyjdą do przedszkola w warunkach trwającej nadal epidemii.


Nadal pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców pracujących.


O otwarciu i zasadach funkcjonowania kolejnych oddziałów będą Państwo na bieżąco poinformowani poprzez stronę internetową przedszkola.


Rodzice, którzy będą podejmowali decyzję o zgłoszeniu dziecka do przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami umieszczonymi poniżej w załączniku.


„Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci” (pobierz)
„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19” (pobierz)


Elżbieta Wierzbanowska
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy

 

Przedszkolaki w domu 11.05.-15.05.2020

 

Ankieta "Mój przyjaciel pies" gr. II i III

Drodzy Rodzice dzieci z gr. II i III,

W związku z realizowaną w naszych grupach w roku szkolnym 2019/2020 innowacją pedagogiczną, pt. „Mój przyjaciel pies” bardzo prosimy o wypełnienie ankiet:

GRUPA II  POBIERZ

GRUPA III POBIERZ

Ankiety należy odesłać do dn. 22.05.2020r. na e-mail przedszkola: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcą uzupełnić i odesłać ankiety.

Wychowawczynie gr. II i III

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Dębicy 

z dn. 06.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Dębicy 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Przedszkolaki w domu 27.04.-30.04.

 

Dębickie żłobki i przedszkola zamknięte do 24 maja

Do 12 maja br. rodzice/opiekunowie, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki muszą zgłosić w swoim żłobku, przedszkolu lub w szkole (dot. dzieci z oddziałów zerowych) deklarację wysłania dzieci do żłobka/przedszkola/szkoły wraz z zaświadczeniami rodziców/opiekunów od pracodawcy.

ZAŚWIADCZENIE DO POBRANIA TUTAJ

Na podstawie złożonych deklaracji, w konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, podjęte zostaną decyzje dot. możliwości zapewnienia opieki żłobkowej/przedszkolnej w jednej placówce na terenie miasta z zachowaniem rygoru higienicznego, sanitarnego oraz przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rekomendacjami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Żłobek miejski oraz przedszkola pozostają zamknięte do 24 maja, tj. do czasu, kiedy zamknięte pozostają również szkoły.


Uwaga: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

- przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,

- żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,

- rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

Źródło: Urząd Miejski Dębica

 

Tęsknimy za Wami

Drogie Dzieci,
Tęsknimy za Wami!

p. Basia, p. Dorotka, p. Ania, p. Marta, p. Madzia, p. Kasia, p. Krysia, p. Renia, p. Wiesia, p. Agnieszka, p. Marta

 

Gotowość szkolna gr. V i VI

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
– dotyczy dzieci 7- letnich uczęszczających do grupy V i VI

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole można odebrać w przedszkolu od dnia 29.04.2020r. codziennie w godzinach od 9.00. do 13.00

 

Nasze wspaniałe przedszkolaki !

Kochane Przedszkolaki, Drodzy Rodzice!
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym cudownym dzieciaczkom oraz rodzicom za tak duże zaangażowanie, poświęcony czas, we wszystkie proponowane przez nas działania podczas nauczania zdalnego. Jest to bardzo trudny czas dla wszystkich, dlatego też jak tylko możemy staramy się umilać Wam czas spędzony w domu. Bardzo cieszymy się, że pomimo obecnej sytuacji możemy mieć z Wami kontakt! Z całego serca dziękujemy za przesyłane zdjęcia, filmiki, prace plastyczne. Bardzo cieszą nas Wasze wiadomości, uśmiechnięte buzie i sukcesy z wykonanej pracy. Czekamy na Wasze kolejne wiadomości.


Tymczasem zwracamy się do Was kochani Rodzice z gorąca prośbą:
Przytulcie mocno i uściskajcie w naszym imieniu Wasze małe „skarby” z pozdrowieniami od Pań: Basi, Dorotki, Ani, Marty, Kasi, Madzi, Krysi, Reni, Wiesi, Agnieszki i Marty.


Pozdrawiam serdecznie Państwa i Dzieci

Elżbieta Wierzbanowska
Dyrektor Przedszkola 11 w Dębicy

 

Informacja o nauczaniu na odległość

729x308.jpg

 Rząd zdecydował o przedłużeniu do 24 maja zamknięcia placówek szkolnych, przedszkoli i żłobków.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Przedszkolaki w domu 20.04.-24.04.

 

KONKURS "Biało-czerwona"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci „Biało-czerwona” – mój rysunek z flagą Polski. Konkurs zorganizowany jest przez Burmistrza Miasta Dębicy.

Burmistrz Miasta Dębicy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Dębicy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Biało-czerwona” – mój rysunek z flagą Polski.


Co trzeba zrobić?
- Wykonaj pracę w formacie A4 lub A3;
- Po wykonaniu pracy należy ją sfotografować. Możesz również wykonać zdjęcie z pracą;
-Wykonane zdjęcie pracy należy przesłać w formie załącznika na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Prace należy nadesłać do dnia 29 kwietnia br., do godz. 17:00.


Regulamin konkursu do pobrania tutaj: http://debica.pl/debica_strona/data/files/2012/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-bialo-czerwona-moj-rysunek-z-flaga-polski-regulamin-20200422103123.pdf

 

WYNIKI REKRUTACJI

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy na rok szkolny 2020/2021 zamieszczone będą 22.04.2020r. (środa) na drzwiach wejściowych do przedszkola.

W dniach 22.04 – 24.04 będzie można uzyskać informację telefoniczną w sprawie wyników rekrutacji pod numerem 14 6814 191 w godzinach 9.00 – 12.00

 

Przedszkolaki w domu 14.04.-17.04.

 
Więcej artykułów…