WAŻNA INFORMACJA!

W związku z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego oraz podkarpackiego, obowiązującego od dnia 28 lutego 2022 r., od godz. 23.59, do dnia 15 marca 2022 r., do godz. 23.59, wprowadza się zakaz wstępu na teren obiektu osobom postronnym. Do placówki mogą wchodzić jedynie rodzice i osoby upoważnione do odbioru dzieci.

Zarządzenie – nr 48 Prezesa Rady Ministrów

Postępowanie w przypadku zagrożeniem atakiem terrorystycznym

Zasady postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia