Zmiany w rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

W związku z wprowadzeniem do dnia 15.03.2022r. drugiego stopnia alarmowego BRAVO (w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym) na terenie województwa podkarpackiego i wprowadzeniem zakazu wstępu do przedszkola osobom postronnym, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i w formie skanu wysłać na e-mail przedszkola: przedszkole_nr11@vp.pl  z adnotacją: „wniosek o przyjęcie do przedszkola”. W chwili odwołania drugiego stopnia alarmowego konieczne będzie dostarczenie do placówki oryginalnych dokumentów wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentacją potwierdzającą spełnianie kryteriów.