Koncert Charytatywny

Dzieci z grupy V i VI wzięły  udział w Koncercie Charytatywnym transmitowanym online ,,Miłość dociera wszędzie..” dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego działającego przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Radość” w Dębicy.
Organizatorem koncertu są Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy i Miejski Ośrodek Kultury.
Wartość jednej cegiełki, to kwota 5 zł od dziecka – w naszym przedszkolu przekazana została z Rady Rodziców.