Spotkanie adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci

W poniedziałek, 31.08.2020r., odbędą się zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem.

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, spotkania będą odbywały się w nieco innej formie niż do tej pory.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola zajęcia odbędą się w grupach, o czym zostali już Państwo poinformowani telefonicznie.

Dla bezpieczeństwa uczestników proponujemy podział na 5 grup:

– pierwsze spotkanie – od 13.30 do 13.50 (gr. II)

– drugie spotkanie – od 14.00 do 14.20 (gr. II)

– trzecie spotkanie – od 14.30 do 14.50 (gr. I)

– czwarte spotkanie – od 15.00 do 15.20 (gr. I)

– piąte spotkanie – od 15.30 do 15.50 (gr. I)

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, spotkania odbędą się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dziecko i rodzic powinni być zdrowi, nie mogą przebywać na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, osoby dorosłe na terenie przedszkola obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Serdecznie zapraszamy.