Wyniki rekrutacji

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy informuje, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 umieszczone są w holu przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są złożyć do 15 kwietnia 2021 r. „Potwierdzenie  woli uczęszczania dziecka do przedszkola”. Druk dostępny poniżej oraz w holu przedszkola.

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

Wypełnione Potwierdzenie woli można przesłać drogą elektroniczną na adres: przedszkole_nr11@vp.pl w formie skanu lub złożyć w kopercie do skrzynki w holu przedszkola.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Elżbieta Wierzbanowska

Dyrektor PM nr 11 w Dębicy