Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

Drodzy Rodzice

Informuję, iż od dnia 29 marca 2021 r. następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na wniosek rodziców, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu MEiN z dnia 26 marca 2021 r., złożony do dyrektora placówki, mogą zostać zorganizowane zajęcia w przedszkolu dla ich dzieci (treść rozporządzenia w załączniku).

W tym celu bardzo proszę zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z treścią rozporządzenia MEiN oraz o złożenie, do dyrektora przedszkola załączonego wniosku.

Dokładnie wypełniony wniosek należy własnoręcznie podpisać i można go w formie skanu przesłać na adres przedszkole_nr11@vp.pl oraz obowiązkowo dostarczyć do przedszkola w formie papierowej.

Elżbieta Wierzbanowska dyrektor przedszkola

 

Rozporządzenie_MEiN

Wniosek do dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy