Działalność przedszkola od 1.09.2020r.

Szanowni Rodzice,

Zbliża się 1 września, a wraz z nim początek nowego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że po tak długiej przerwie Dzieci chętnie wrócą do przedszkola. Pełni radości i zapału rozpoczną kolejny rok wspólnej edukacji i zabawy.

Debiutującym Dzieciom i ich Rodzicom życzymy, aby ten pierwszy krok do samodzielności łączył się z miłymi przeżyciami. Pierwsze dni w przedszkolu to nie tylko nowe panie, koleżanki, koledzy. To olbrzymi krok do samodzielności. To przygoda, w którą wszyscy wyruszymy wspólnie.

Przygotowując się do nowego roku szkolnego, rozpoczęliśmy już wdrażanie nowych procedur, które pomogą nam w spełnieniu wszystkich wytycznych i wymagań GIS, MZ i MEN  a dzieciom w stopniowym przyzwyczajeniu się do nowych zaleceń. W związku z tym przekazuję najważniejsze komunikaty dotyczące rozpoczęcia i organizacji nowego roku szkolnego.

Informacje organizacyjne:

  • Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:30.
  • W przedszkolu znajduje się 6 grup:

Grupa I: dzieci 3-letnie

Grupa II: dzieci 3 i 4-letnie

Grupa III: dzieci 4-letnie.

Grupa IV: dzieci 5-letnie

Grupa V: dzieci 6-letnie

Grupa VI: dzieci 5 i 6-letnie

  • Obecność dzieci w przedszkolu ewidencjonujemy za pomocą kart monitoringu. Karty przykładane są do czytnika rano przy przyjściu i tak samo, odbijane przy wyjściu.
  • Rodzice są zobowiązani do informowania o zmianie numerów telefonów czy adresów mailowych w celu bieżącego kontaktu, w razie potrzeby do szybkiej komunikacji.
  • Dziecko może odebrać wyłącznie osoba pełnoletnia – rodzic/opiekun prawny – lub osoba upoważniona pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego
  • Osobom nietrzeźwym lub z takim podejrzeniem dzieci nie będą wydawane.
  • Godziny posiłków: śniadanie 8:30 / obiad 11:30 / podwieczorek 14:15,

Listy przynależności dzieci do poszczególnych grup będą dostępne w przedszkolu w dniu 31.08.2020r.

Szczegółowe sposoby postępowania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci i pracowników oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem i zachorowania na COVID – 19 zostały określone i zamieszczone w załączniku pod niniejszą informacją „Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola”. Wszyscy Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z zamieszczonymi w załączniku informacjami.

Za utrudnienia przepraszamy, ale wszystko to ma służyć bezpieczeństwu nas wszystkich !

Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, a przepisy zmieniają się z dnia na dzień, proszę o uważne śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej. Proszę pamiętać, że do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, temperatury, itp ).